DUMNEZEIASCA LITURGHIE DEN GUDDOMMELIGE LITURGI
LITURGHIA CATEHUMENILOR KATEKUMENES LITURGI

Preotul: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prest: Velsignet er Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds rike, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

ECTENIA MARE1 DEN STORE EKTENI1

1 Cuvântul «ectenie» înseamnă rugăciune făcută cu stăruință și se numește «mare» fiindcă cererile făcute, în număr de douăsprezece, sunt multe și dintre cele mai de seamă și trebuitoare omului.

1

Preotul: În pace, Domnului să ne rugăm.

Prest: La oss be i fred til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

Prest: Om fred fra det høye og frelse for våre sjeler, la oss be til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Pentru pacea a toată lumea, pentru statornicia sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

Prest: Om fred for hele verden, velgang for Guds hellige Kirker og om at alle må bli ett, la oss be til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-însa, Domnului să ne rugăm.

Prest: For dette hellige tempel og for dem som trer inn i det med tro, andakt og gudsfrykt, la oss be til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Pentru Înalt Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Iosif, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.

Prest: For vår høyt velsignede Erkebiskop og Metropolitt Iosif, for det ærverdige presteskapet og diakonaatet i Kristus, for alle stender og hele folket, la oss be til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru porul francez și pentru toate popoarele creștine ale lumii, Domnului să ne rugăm.

Prest:

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru țara noastră România, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domului să ne rugăm.

Prest: For denne hellige kirke, for dette land, for vårt land Romania, for enhver by og ethvert land og for alle troende som bor der, la oss be til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.

Prest: For fruktbart vær, om rik høst av markens grøde og om fredelige tider, la oss be til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.

Prest: For reisende på land, på havet og i luften, for de syke og lidende, for fangene og deres frelse, la oss be til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Pentru ca să fim izbăviți noi, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.

Prest:

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Prest:

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Prest: La oss ihukomme vår allhellige, allrene, høyt velsignede og ærerike herskerinne, Gudføderske og evige jomfru Maria, sammen med alle de hellige.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troende: Helligste Gudføderske, miskunn Deg over oss.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Prest: La oss overgi oss selv, hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Troende: Til Deg, o Herre.

Preotul: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prest: For Deg tilkommer all herlighet, ære og tilbedelse, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

ANTIFONUL ÎNTÂI1 DEN FØRSTE ANTIFON1

1 Cuvântul «antifon» vine din limba greacă și înseamnă «treaptă». Antifonul Întâi cuprinde începtul Psalmului 102 și este o cântare de slăvire a lui Dumnezeu.

1

Credincioșii: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul. Și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel Sfânt al lui. Binecuvântat ești Doamne.

Troende: Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, nå og alltid og i evighetens evigheter. Amen. Min sjel, lov Herren. Og alt som i meg er, skal love Hans hellige Navn.

ECTENIA MICĂ DEN LILLE EKTENI

Preotul: Iară și iară în pace, Domnului să ne rugăm.

Prest: Atter og atter, la oss be i fred til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Prest: Hjelp oss, frels oss, miskunne Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Prest: La oss ihukomme vår allhellige, allrene, høyt velsignede og ærerike herskerinne, Gudføderske og evige jomfru Maria, sammen med alle de hellige.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troende: Helligste Gudføderske, miskunn Deg over oss.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Prest: La oss overgi oss selv, hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Troende: Til Deg, o Herre.

Preotul: Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și marirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și in vecii vecilor.

Prest: For Din er makten og Ditt er riket og kraften og herligheten, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

ANTIFONUL AL DOILEA1 DEN ANDRE ANTIFON1

1 Antifonul al doilea a fost scris de către împăratul Justinian cel Mare (527–565) și cuprinde învățătura Bisericii despre raportul dintre persoana lui Hristos—Cuvântul lui Dumnezeu—și lucrarea Sa de mântuire a omului.

1

Credincioșii: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, cela ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria. Carele neschimbat Te-ai întrupat și răstignindu-te, Hristoase, Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește ne pe noi.

Troende: Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, nå og alltid, og i evighetens evigheter. Amen. O enbårne Sønn og Guds Ord, udødelig, for vår frelse ble kjød av den hellige Gudfødersken og evige jomfru Maria, og som uten å forandres ble menneske: Du ble korsfestet, o Gud Kristus, og med døden trådte Du døden under fot: som en av Den Hellige Treenigheten, tilbedt med Faderen og Den Hellige Ånd, frels oss.

ECTENIA MICĂ DEN LILLE EKTENI

Preotul: Iară și iară în pace, Domnului să ne rugăm.

Prest: Atter og atter, la oss be i fred til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Prest: Hjelp oss, frels oss, miskunne Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Prest: La oss ihukomme vår allhellige, allrene, høyt velsignede og ærerike herskerinne, Gudføderske og evige jomfru Maria, sammen med alle de hellige.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troende: Helligste Gudføderske, miskunn Deg over oss.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Prest: La oss overgi oss selv, hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Troende: Til Deg, o Herre.

Preotul: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prest: For Du er en god og menneskeelskende Gud, og til Deg oppsender vi ære, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

ANTIFONUL AL TREILEA1 DEN TREDJE ANTIFON1

1 La Antifonul al III-lea se cântă fie Fericirile, fie condacul Apărătoare Doamnă, fie ambele cântări (slujbă arhierească).

1

FERICIRILE1 1

1 Fericirile, în număr de nouă, au fost rostite de Măntuitorul Hristos în Predica de pe Munte (Matei 5, 3–11). Ele sunt cele nouă căi sau virtuiți spre moștenirea fericirii veșnice. Este vorba despre smerenie (1), plânsul pentru păcate (2), blândețe (3), simțul dreptății și împlinirea virtuților (4 și 8), milostenie (5), curăția inimii (6), promovarea păcii (7) și pătimirea defăimărilor, persecuțiilor și chiar a morții pentru mărturisirea credinței în Domnul Iisus Hristos (9).

1

Credincioșii: Întru Împărăția Ta când vei veni, pomenesțe-ne pe noi Doamne! Fericiți cei săraci cu duhul, că acelora este împărăția Cerurilor. Fericiți cei ce plîng, că aceia se vor mîngîia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi cînd vă vor ocărî pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvîntul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurațivă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri!

Troende: Kom oss i hu, Herre, når Du kommer i Ditt rike! Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver alt slags vondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere da, for stor er den lønn dere hari himmelen.

VOHODUL MIC DEN LILLE INNGANG

Preotul: Înțelepciune! Drepți!1

Prest: Visdom! Gi akt!1

1 Înălțând Sf. Evanghelie și rostind aceste cuvinte preotul vrea să spună credincioșilor: Sf. Evanghelie îl reprezintă pe Hristos, adevărata înțelepciunea dumnezeiască (I Cor. 1, 24) din care motiv ea trebuie ascultată cu respect, stând drepți, în picioare.

1

VENIȚI SĂ NE ÎNCHINĂM1 KOM LA OSS TILBE1

1 Cântarea Veniți să ne închinăm cuprinde un stih care are două variante: a) Cel ce ai înviat din morți—care se cântă numai duminica, ziua învierii Domnului Hristos; b) Cel ce ești minunat întru sfinți—care se cântă în cursul săptămânii, la sărbătorile sfinților. Prin cântarea: «Veniți să ne închinam...» suntem îndemnați să ne închinăm și să cădem înaintea lui Hristos, care este prezent prin Sf. Evanghelie, înăltată de preot și asezetă apoi pe Sf. Masă.

1

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Prest: La oss be til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Că sfânt ești, Dumnezeul nostru, și Ție slavă-Ți înălțam, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prest: For Du er hellig, vår Gud, og til Deg oppsender vi ære, til Faderen, til Sønnen og til den Hellige Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

SFINTE DUMNEZEULE1 HELLIGE GUD1

1 Această cântare desemnată cu termenul liturgic de Trisaghion, a fost introdusă în rânduiala Sf. Liturghii în secolul al V-lea, în timpul împăratului Teodosie al II-lea (408–450). Cuvintele Sfinte Dumnezeule se referă la Dumnezeu-Tatăl ca izvor al dumnezeirii; Sfinte tare ne înfățișează pe Dumnezeu-Fiul Care este puterea lui Dumnezeu; Sfinte fără de moarte se raportează la Dumnezeu-Duhul Sfănt Care dă viață; miluiește-ne pe noi ne adeveresc unitatea Sfintei Treimi.

1

Credincioșii: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește ne pe noi.

Troende: Hellige Gud, hellige Sterke, hellige Udødelige, miskunne Deg over oss.

Credincioșii: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Troende: Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter. Amen.

Credincioșii: Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.

Troende: Hellge Udødelige, miskunne Deg over oss.

CÂȚI ÎN HRISTOS1 1

1 La botezuri și la unele sărbători se cântă în loc de Trisaghion (Sfinte Dumnezeule, etc.) cântarea Câți în Hristos.

1

Credincioșii: Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și-mbrăcat. Aliluia.

Troende:

APOSTOLUL EPISTELEN

Preotul: Să luăm aminte! Pace tuturor!

Prest: La oss være oppmerksomme! Fred være med dere alle!

Cititorul: Și duhului tău. [Urmează citirea prochimenului Apostolului.]

Forleser: Og til din ånd. [Her følger lesningen av prokimenen fra Epistelen.]

Preotul: Înțelepciune!

Prest: Visdom!

Cititorul: Din (aici urmează numărul, numele și autorul epistolei sau “Faptele Sf. Apostoli”) citire!

Forleser: Lesning fra (her følger nummer, navn og forfatter av Epistelen eller “Apostlenes gjerninger”)!

Preotul: Să luăm aminte!

Prest: La oss være oppmerksomme!

Cititorul: [Citește Apostolul zilei.]

Forleser: [Leser dagens epistel.]

Preotul: Pace ție, celui ce ai binevestit.

Prest: Fred være med deg.

ALILUIA HALLELUJA

Credincioșii: Aliluia, aliluia, aliluia.

Troende: Halleluja, halleluja, halleluja.

EVANGHELIA EVANGELIET

Preotul: Cu înțelepciune, să luăm aminte! Pace tuturor.

Prest: Visdom! Gi akt! Fred være med dere alle.

Credincioșii: Și duhului tău.

Troende: Og til din ånd.

Preotul: Din Sfânta Evanghelie de la (numele Evanghelistului) citire.

Prest: Lesning fra det hellige Evangelium etter (evangelistens navn).

SLAVĂ ȚIE, DOAMNE ÆRE VÆRE DEG, HERRE

Credincioșii: Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.

Troende: Ære være Deg, Herre, ære være Deg.

Preotul: Să luăm aminte!

Prest: La oss være oppmerksomme!

Preotul: [Urmează citirea Sfintei Evanghelii.]

Prest: [Her følger lesningen fra det Hellige Evangeliet.]

Credincioșii: Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.

Troende: Ære være Deg, Herre, ære være Deg.

Preotul: [Predica.]

Prest: [Preken.]

Preotul: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem.

Prest: La oss si av hele vår sjel og av all vår forstand, la oss si.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Dumnezeule, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Prest: Allmektige Herre, våre fedres Gud, vi ber Deg: hør oss og miskunne Deg over oss.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

LITURGHIA CREDINCIOȘILOR DE TROENDES LITURGI
ECTENIA CERERII STĂRUITOARE DEN INNSTENDIGE EKTENI
ECTENIA ÎNTREITĂ

Preotul: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Prest:

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Troende: Herre, miskunne Deg. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru Înalt Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Iosif și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.

Prest: La oss videre be for vår høyt velsignede Erkebiskop og Metropolitt Iosif og for alle våre brødre i Kristus.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Troende: Herre, miskunne Deg. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru poporul francez, pentru toate popoarele creștine ale lumii, pentru sănătatea și mântuirea lor.

Prest: La oss videre be for vår konge Harald og hans hus, for all vår øvrighet og forsvar, slik at vi kan leve i fred og stillhet, i all fromhet og renhet.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Troende: Herre, miskunne Deg. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru frații noștri: preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei întru Hristos frați ai noștri.

Prest: La oss videre be for våre brødre: prester, diakoner, munker, og alle andre stender, og for våre brødre i Kristus.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Troende: Herre, miskunne Deg. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfânt locașului aceastuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frați ai noștri drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.

Prest: La oss videre be for de salige og minneverdige hellige ortodokse patriarker, for grunnleggerne av dette hellige tempel og for alle hensovnede fedre, brødre og søstre og for alle rettroende kristne som hviler her og alle steder.

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Troende: Herre, miskunne Deg. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea, și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu: enoriași, ctitori, și binefăcători ai sfântului locașului acestuia.

Prest:

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Troende: Herre, miskunne Deg. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfânta și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteptă de la Tine mare și bogată milă.

Prest:

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Troende: Herre, miskunne Deg. (3x)

Preotul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prest:

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

ECTENIA PENTRU CEI ADORMIȚI EKTENI FOR DE HENSOVNEDE

Preotul: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Prest:

Credincioșii: Doamne miluiește. (3x)

Troende: Herre, miskunne Deg. (3x)

Preotul: Încă ne rugăm pentru sufletele adormiților robilor lui Dumnezeu [urmează pomelnicele pentru morți] Domnului să ne rugăm!

Prest:

Credincioșii: Dă, Doamne, Doamne miluiește!

Troende: Gi det, o Herre, Herre, miskunne Deg!

Preotul: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, Care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii Tale, Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi aici pomeniți, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă-le lor.

Prest: Alle ånders og alt kjøds Gud, Du som har overvunnet døden og beseiret djevelen og gitt Din verden liv; Herre, gi Du selv Dine hensovnede tjeneres sjeler hvile på lysets, salighetens og fredens sted der det ikke lenger finnes sykdom, sukk og sorg.

Credincioșii: Dumnezeu să-i ierte.

Troende:

Preotul: Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prest: For Du er oppstandelsen og livet og hvilen for Dine hensovnede tjenere, o Kristus, vår Gud, og til Deg oppsender vi ære, sammen med Din evige Fader og Din allhellige og gode og livgivende Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

Preotul: Întru fericită adormire, veșnică odihnă dă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, și le fă lor veșnică pomenire!

Prest:

Credincioșii: Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire!

Troende:

ECTENIA PENTRU CEI CHEMAȚI EKTENI FOR KATEKUMENE

Preotul: Rugați-vă cei chemați Domnului.

Prest: Katekumener, be til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Cei credincioși, pentru cei chemați să ne rugăm, ca Domnul să-i miluiasca pe dânșii.

Prest: Troende, la oss be for katekumene: At Herren må miskunne Seg over dem.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Să-i învețe pe dânșii cuvântul adevărului.

Prest: At Han må opplyse dem med sannhetens ord.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Să le descopere lor Evanghelia drepății.

Prest: At Han må åpne rettferdighetens Evagelium for dem.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Să-i unească pe ei cu Sfânta Sa sobornicească și apostolească Biserică.

Prest: At Han må forene dem med Sin hellige, katolske og apostoliske Kirke.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Mântuiește, miluiește, apără și-i păzește pe dânșii, Dumnezeule cu harul Tău.

Prest: Frels dem, miskunn Deg over dem, beskytt og bevar dem, o Gud, ved Din nåde.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Cei chemați, capetele voastre Domnului să le plecați.

Prest: Katekumener, bøy deres hoder for Herren.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Troende: Til Deg, o Herre.

Preotul: [Preotul se roagă: Dumnezeule, Dumnezeul nostru... ] Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prest: Slik at også de sammen med oss får lovprise Ditt ærverdige og majestetiske navn, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

ECTENIA PENTRU CREDINCIOSI

Preotul: Câți suntem credincioși, iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

Prest:

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Prest: Hjelp oss, frels oss, miskunne Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Înțelepciune! [Preotul se roagă: Mulțumim Ție...]

Prest: ]

Preotul: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prest: For Deg tilkommer all herlighet, ære og tilbedelse, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

Preotul: Iară și iară în pace, Domnului să ne rugăm.

Prest: Atter og atter, la oss be i fred til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Prest: Hjelp oss, frels oss, miskunne Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Înțelepciune! [Preotul se roagă: Iarăși și de multe ori...]

Prest: ]

Preotul: Ca, sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prest:

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

HERUVICUL1 KJERUBHYMNEN1

1 Heruvicul a fost introdus în slujba Sfintei Liturghii în timpul împăratului Justin I (518–527). Acesta este un imn în care credincioșii sunt asemănați cu îngerii din cer care aduc Sf. Treimi cântare doxologică (de slavă); el cuprinde, de asemenea, îndemnul la o mai profundă spiritualizare prin desprinderea de orice grijă legată de traiul lumesc, material.

1

Credincioșii: Noi, care pe Heruvimi cu taină închipuim, și făcătoarei de viață Treimi cântare aducem: Toată grija lumească să o lepădăm!

Troende: Vi som nå hemmelighetsfullt forestiller kjerubene og som synger den trefoldige hellige lovsangen for den livgivende Treenighet, la oss nå legge bort alle dette livets bekymringer!

VOHODUL MARE DEN STORE INNGANG

Preotul: Pe Înalt Preasfințitul Arhiepiscopul si Mitropolitul nostru Iosif să-l pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa.1

Prest: Må Herren, vår Gud, komme i hu i sitt rike vår høyt velsignede Erkebiskop Iosif.1

1 Pomenirile care se fac în mijlocul bisericii ne aduc aminte de momentul când Mântuitorul, fiind răstignit între cei doi tâlhari, a primit pocăința celui din dreapta Sa, care a zis: «Pomenește-mă, Doamne, când vei veni întru împărăția Ta».

1

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

Preotul: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe poporul francez, pe mai marii orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa.

Prest:

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

Preotul: Pe frații noștri: preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru tot clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa.

Prest: Må Herren, vår Gud, komme i hu i sitt rike de høyt velsignede metropolitter, erkebiskoper og biskoper, hele presteskapet og munkestanden og kirkens tjenere.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

Preotul: Pe adormiții întru fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române: Miron, Nicodim, Justinian, Iustin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Prest:

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

Preotul: Pe fericiții și pururea pomeniții citori ai sfântului locașului acestuia, și pe alti ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Prest:

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

Preotul: Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Prest:

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

Preotul: Pe ostașii români căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei, și pe eroii martiri ai neamului nostru românesc și creștinesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu și să-i odihnească întru Împărăția Sa.

Prest:

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

Preotul: Pe cei ce au adus aceste Daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii sau adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Prest:

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

Preotul: Și pe voi pe toți, dreptmăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa cea cerească, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.1

Prest: 1

1 Nu este voie să se facă pomeniri nominale, adică să se citească pomelnice în cadrul Vohodului mare.

1

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

CA PE ÎMPĂRATUL

Credincioșii: Ca pe Împăratul tuturor să-l primim, pe cel nevăzut înconjurat de cetele îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia.

Troende: Slik at vi kan motta verdens Konge, som usynlig bæres inn på engleskarenes lanser. Hellulja, halleluja, halleluja.

Preotul: Să plinim rugăciunea noastră Domnului.

Prest: La oss fullende vår bønn til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm.

Prest: For de frembårede dyrebare Gaver, la oss be til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-însa, Domnului să ne rugăm.

Prest: For dette hellige tempel og for dem som trer inn i det med tro, andakt og gudsfrykt, la oss be til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Pentru ca să fim izbăviți noi, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.

Prest:

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Prest:

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

ECTENIA PUNERII ÎNAINTE

Preotul: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem.

Prest: Om en dag som er fullkommen, hellig, fredfull og uten synd, la oss bønnfalle Herren.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Troende: Gi det, o Herre.

Preotul: Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

Prest: Om en fredens engel, en trofast veileder, en beskytter av vår sjel og legeme, la oss bønnfalle Herren.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Troende: Gi det, o Herre.

Preotul: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem.

Prest: Om tilgivelse og forlatelse for våre synder og overtredelser, la oss bønnfalle Herren.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Troende: Gi det, o Herre.

Preotul: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem.

Prest: Om det som er godt og gagnlig for våre sjeler og om fred for verden, la oss bønnfalle Herren.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Troende: Gi det, o Herre.

Preotul: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și întru pocăință a o săvârși, la Domnul să cerem.

Prest: Om at vi må få avslutte resten av våre liv i fred og botferdighet, la oss bønnfalle Herren.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Troende: Gi det, o Herre.

Preotul: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Hristos, să cerem.

Prest: Om at vi må få en kristen slutt på våre liv, fri for smerte og skam, men fylt av fred, og om at vi må få avlegge et godt regnskap for Kristi veldige domstol, la oss bønnfalle Herren.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Troende: Gi det, o Herre.

Preotul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

Prest: La oss ihukomme vår allhellige, allrene, høyt velsignede og ærerike herskerinne, Gudføderske og evige jomfru Maria, sammen med alle de hellige.

Credincioșii: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troende: Helligste Gudføderske, miskunn Deg over oss.

Preotul: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.

Prest: La oss overgi oss selv, hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Troende: Til Deg, o Herre.

Preotul: Cu îndurările Unuia-Născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prest: Ved Din enbårne Sønns miskunn, som er velsignet sammen med Deg og Din allhellige, gode og livgivende Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

SĂRUTUL PĂCII FREDSHILSENEN

Preotul: Pace tutoror.

Prest: Fred være med dere alle.

Credincioșii: Și duhului tău.

Troende: Og til din ånd.

Preotul: Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim:

Prest: La oss elske hverandre slik at vi i enhet kan bekjenne:

Credincioșii: Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită.

Troende: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, den vesensene og udelelige Treenigheten.

Preotul: Ușile, ușile! Cu înțelepciune să luăm aminte!

Prest: Dørene, dørene! La oss vi visdom være oppmerksomme!

CREZUL1 TROSBEKJENNELSEN1

1 Crezul sau Simbolul de credință niceo-constantinopolitan—cea mai concentrată expresie a credinței creștine—cuprinde douăsprezece articole; primele opt au fost formulate la Sinodul I ecumenic (Niceea, 325) și definesc credința în Dumnezeu-Tatăl și Dumnezeu-Fiul, iar ultime patru la Sinodul II ecumenic (Constantinopol, 381) și formulează credința în Dumnezeu-Sfântul Duh, în Biserică, în Botez, în învierea obștească și în viața veșnică de după Judecată. Crezul a fost introdus în slujba Sfintei Liturghii în anul 567, de către împaratul Justinian II (565–578).

1

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.

Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, Skaper av himmel og jord, av alt synlig og usynlig.

Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii: Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut;

Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider: Lys av Lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved Ham er alt blitt til;

Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut om;

For oss mennesker og for vår frelses skyld kom Han ned fra himlene og ble kjød av Den Hellige Ånd og Jomfru Maria og ble menneske;

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat;

Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet;

Și a înviat a treia zi, după Scripturi;

Og stod opp igjen på tredje dagen ifølge Skriftene;

Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui;

Og fór opp til himlene og sitter ved Faderens høyre hånd;

Și iarăși va să vină cu slavă să judece viii și morții, a Cărul împărăție nu va avea sfârșit.

Og skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og Hans rike skal være uten ende.

Și întru Duhul Sfânt, Dumnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Og på Den Hellige Ånd, som er Herre og Livgiver, som utgår fra Faderen, og som tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som talte ved profetene.

Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică,

Og på én hellig, katolsk og apostolisk Kirke,

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor,

Jeg bekjenner til én dåp til syndenes forlatelse,

Aștept învierea morților;

Jeg forventer de dødes oppstandelse;

Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Og livet i den kommende verden. Amen.

RĂSPUNSURILE MARI

Preotul: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă cu pace a o aduce.

Prest: La oss stå aktsomt, la oss stå i frykt og la oss være oppmerksomme slik at vi i fred kan frembære det hellige Offer.

Credincioșii: Mila păcii, jertfa laudei.

Troende: Fredens miskunn, lovprisningsoffer.

Preotul: Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu-Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toți!

Prest: Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud Faders kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!

Credincioșii: Și cu duhul tău.

Troende: Og med din ånd.

Preotul: Sus să avem inimile!

Prest: La oss oppløfte våre hjerter!

Credincioșii: Avem, către Domnul.

Troende: Vi løfter dem til Herren.

Preotul: Să mulțumim, Domnului!

Prest: La oss takke Herren!

Credincioșii: Cu vrednicie și cu dreptate este a ne închina Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Treimei celei de o ființă și nedespărțită.

Troende: Verdig og rett det er å tilbe Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, den vesensene og udelelige Treenighet.

Preotul: Cântare de biruință cântând, strigând, glas înălțand și grăind:

Prest: Syngende, jublende, ropende og forkynnende denne seierssangen:

Credincioșii: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot! Plin e cerul și pământul de mărirea Ta. Osana întru cei de sus! Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Osana întru cei de sus!

Troende: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot! Himlene og jorden er fulle av Din herlighet. Hosianna i det høyeste! Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste!

Preotul: Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu, Care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor.

Prest: Ta, et, dette er mitt legeme som brytes for dere til syndenes forlatelse.

Credincioșii: Amin, amin.

Troende: Amen, amen.

Preotul: Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.

Prest: Drikk alle av den, dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for dere og for de mange til syndenes forlatelse.

Credincioșii: Ale Tale dintru ale Tale, Ție-ți aducem de toate și pentru toate.

Troende: Ditt av Ditt eget frembærer vi for Deg på alles vegne og for alle.

PE TINE TE LĂUDĂM VI PRISER DEG

Credincioșii: Pe Tine Te lăudăm, pe Tine bine Te cuvântăm, Ție îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeului nostru.

Troende: Vi priser Deg, vi velsigner Deg, vi takker Deg, Herre, og tilber Deg, vår Gud.

Preotul: Încă aducem Ție această slujbă duhovnicească și fără de sânge și Te chemăm, Te rugăm și cu umulință la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri, ce sunt puse înainte. Și fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău.

Prest: Og gjør dette brødet til Ditt Kristi dyrebare Legeme.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

Preotul: Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tău.

Prest: Og det som er i denne kalken til Ditt Kristi dyrebare Blod.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

Preotul: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.

Prest: Idet Du forvandler dem ved Din Hellige Ånd.

Credincioșii: Amin. Amin. Amin.

Troende: Amen. Amen. Amen.

Preotul: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem Ție această slujbă duhovnicească pentru cei adormiți întru credință: strămoși, părinți, patriarhi, prooroci, apostoli, propăvăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul cel drept, care s-a săvârșit întru credință.

Prest: Slik at de for dem som tar del i dem, må bli til sjelens edruelighet, syndenes forlatelse, Den Hellige Ånds samfunn, himmelrikets fylde, frimodighet overfor Deg, og ikke til dom og fortapelse. Videre frembærer vi dette åndelige offer for dem som har sovnet inn i troen: forfedrene, fedrene, patriarkene, profetene, apostlene, forkynnerne, evangelistene, martyrene, bekjennerne, asketene og for enhver rettskaffen sjel som har sovnet inn i troen.

Preotul: Mai ales pentru Preasfânta, preacurata, preabinecuvântata, slăvita Stăpâna noastrâ, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria.

Prest: Og særlig for vår allhellige, allrene, høyt velsignede og ærerike herskerinne, Gudfødersken og evige jomfru Maria.

AXIONUL1 1

1 Axionul (din grecescul axios—vrednic) este un imn în cinstea Sfintei Fecioare, manifestând sentimentele de supravenerație ale creștinilor la adresa Maicii Domnului. Partea de început, Cuvine-se cu adevărat..., este de origine îngerească, fiind descoperită unui călugăr atonit (sec. X), iar cealaltă parte, Ceea ce ești mai cinstită..., este opera imnografului Cosma de Maiuma (sec. VIII).

1

Credincioșii: Cuvine-se cu adevărat să te fericim Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanivenovată și maica Dumnezeului nostru. Ceeaceești mai cinstită decât Heruvimii și mărită făr' de'asemănare decât Serafimii. Carea fărăstricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Troende: I sannhet er det verdig å prise deg salig, du Gudføderske, du evig salige og i alt rene og Moder til vår Gud. Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer, du som urørt fødte Gud Ordet, sanne Gudføderske, deg høylover vi.

Preotul: Întâi pomenește, Doamne, pe Înalt Preasfințitul, Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Serafim, pe Preasfințitul părintele nostru Episcop Sofian, pe care-i dăruiește sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, Îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău.

Prest: Fremfor alt kom i hu, Herre, vår Erkebiskop og Metropolitt Serafim: gi Du dem for Dine hellige Kirkers skyld å få leve i fred, trygghet, ærbarhet og ved god helbred, idet de forvalter Ditt sanne ord rett i mange år.

PE TOȚI ȘI PE TOATE FOR ALLE OG ENHVER

Credincioșii: Pe toți și pe toate.

Troende: For alle og enhver.

Preotul: Și ne dă nouă, cu o gură și cu o inimă, a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prest: Og gi oss med én røst og ett hjerte å høylove og lovsynge Ditt ærefulle og majestetiske navn, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

Preotul: Și să fie milele marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toți.

Prest: Vår store Gud og Frelser Jesu Kristi miskunn være med dere alle.

Credincioșii: Și cu duhul tău.

Troende: Og med din ånd.

ECTENIA DE CERERI

Preotul: Pe toți sfînții pomenindu-i, iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

Prest: I det vi ihukommer alle de hellige, la oss atter og atter be i fred til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm.

Prest: For de frembårede og helliggjorte dyrebare gaver, la oss be til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Ca Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce la-a primit pe Dânsele în sfântul, cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm.

Prest: Om at vår Gud som elsker menneskene, må motta dem på sitt hellige, himmelske og åndelige alter til duften av åndelig vellukt og nedsende den guddommelige nåde og Den Hellige Ånds gave til oss, la oss be til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Pentru ca să fim noi izbăviți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia; Domnului să nă rugăm.

Prest: Om at vi må befris fra all sort, vrede, fare og nød, la oss be til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Prest: Hjelp oss, frels oss, miskunne Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem.

Prest: Om en dag som er fullkommen, hellig, fredfull og uten synd, la oss bønnfalle Herren.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Troende: Gi det, o Herre.

Preotul: Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

Prest: Om en fredens engel, en trofast veileder, en beskytter av vår sjel og legeme, la oss bønnfalle Herren.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Troende: Gi det, o Herre.

Preotul: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem.

Prest: Om tilgivelse og forlatelse for våre synder og overtredelser, la oss bønnfalle Herren.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Troende: Gi det, o Herre.

Preotul: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem.

Prest: Om det som er godt og gagnlig for våre sjeler og om fred for verden, la oss bønnfalle Herren.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Troende: Gi det, o Herre.

Preotul: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și întru pocăință a o săvârși, la Domnul să cerem.

Prest: Om at vi må få avslutte resten av våre liv i fred og botferdighet, la oss bønnfalle Herren.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Troende: Gi det, o Herre.

Preotul: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Hristos, să cerem.

Prest: Om at vi må få en kristen slutt på våre liv, fri for smerte og skam, men fylt av fred, og om at vi må få avlegge et godt regnskap for Kristi veldige domstol, la oss bønnfalle Herren.

Credincioșii: Dă, Doamne.

Troende: Gi det, o Herre.

Preotul: Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Prest: Når vi nå har bedt om enhet i troen og samfunn med Den Hellige Ånd, la oss overgi oss selv, hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Troende: Til Deg, o Herre.

Preotul: Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:

Prest: Og verdige oss, o Herre, til frimodig og uten fordømmelse å driste oss til å påkalle Deg, himmelske Gud Fader, og si:

TATĂL NOSTRU1 FADER VÅR1

1 Rugăciunea Tatăl nostru se mai numește și Rugăciunea Domnească, deoarece o avem de la Însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Ea are trei părți distincte: chemarea (Tatăl nostru...), șapte cereri (sfințirea numelui lui Dumnezeu prin viața noastră virtuoasă; venirea împărăției lui Dumnezeu; împlinirea voii lui Dumnezeu în viața noastră; dăruirea celor de trebuință trupului și sufletului; iertarea greșelilor noastre; ajutor împotriva lucrării diavolești) și încheierea (Că a Ta este împărăția...). Ea este menționată în cadrul Sfintei Liturghii încă din secolul al IV-lea.

1

Credincioșii: Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ; pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Troende: Fader vår, Du som er i himlene, helliget vorde Ditt navn, komme Ditt rike, skje Din vilje, som i himmelen, så òg på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi òg forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.

Preotul: Că a Ta este împărăția și puterea și marirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prest: For Ditt er riket og makten og æren, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

Preotul: Pace tuturor!

Prest: Fred være med dere alle!

Credincioșii: Și duhului tău.

Troende: Og til din ånd.

Preotul: Capetele noastre, Domnului să le plecăm.

Prest: La oss bøye våre hoder for Herren.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Troende: Til Deg, o Herre.

Preotul: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prest: Ved Din enbårne Sønns nåde, barmhjertighet og kjærlighet til menneskene, som sammen med Deg er velsignet, sammen med Din allhellige, gode og livgivende Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

Preotul: Să luăm aminte, Sfintele, sfinților!

Prest: La oss være oppmerksomme, hellige, for de hellige!

UNUL SFÂNT ÉN ER HELLIG

Credincioșii: Unul-Sfânt, Unul Domn Iisus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu-Tatăl. Amin.

Troende: Én er Hellig, Én er Herre, Jesus Krist, til Gud Faders ære. Amen.

SFÂNTA ÎMPĂRTĂȘANIE DEN HELLIGE NATTVERD

Preotul: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să vă apropiați!

Prest: Tre frem med gudsfrykt, tro og kjærlighet!

BINE ESTE CUVÂNTAT VELSIGNET ER HAN

Credincioșii: Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.

Troende: Velsignet er Han som kommer i Herrens navn. Herren er Gud og har vist Seg for oss.

Preotul: Încă mai cred că acesta este Însuși preacurat Trupul Tău și acesta este Însuși scump Sângele Tău. Deci mă rog Ție, miluiește-mă, și-mi iartă greșelile mele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele cu știință și cu neștiință.

Prest: Videre tror jeg at dette er Ditt aller reneste Legeme og at dette er selve Ditt dyrebare Blod. Derfor ber jeg Deg: Forbarm Deg over meg og tilgi meg alle mine synder, frivillige og ufrivillige, i ord eller gjerninger, bevisste eller ubevisste.

Preotul: Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.

Prest: Og verdige meg til å ta del i Dine aller reneste mysterier, ikke til fordømmelse, men til syndenes forlatelse og evig liv. Amen.

Preotul: Cinei Tale celei de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Îți voi da ca Iuda; ci ca tâlharul, mărturisindu-mă, strig Ție: “pomenește-mă, Doamne, întru Împărăția Ta”.

Prest: Ta imot meg i dag, Guds Sønn, som deltager i Din mystiske nattverd. For jeg vil ikke forråde Din hemmelighet for Dine fiender, ikke heller vil jeg kysse Deg slik som Judas, men som røveren bekjenner jeg Deg: “Kom meg i hu, o Herre, i Ditt rike.”

Preotul: Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu preacuratele Tale Taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului, și spre viața de veci. Amin.

Prest: La ikke deltagelsen i Dine hellige mysterier bli meg til dom og fortapelse, men til helbredelse for sjel og legeme. Amen.

TRUPUL LUI HRISTOS KRISTI LEGEME

Credincioșii: Trupul lui Hristos primiți, primiți și din izvorul cel fără de moarte gustați. Aliluia, aliluia, aliluia.

Troende: Motta Kristi Legeme, drikk av udødelighetens kilde. Halleluja, halleluja, halleluja.

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.

Prest: Frels, o Herre, Ditt folk og velsign Din arvedel.

AM VĂZUT LUMINA VI HAR SETT LYSET

Credincioșii: Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am a fiat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că aceasta ne'a mântuit pe noi.

Troende: Vi har sett det sanne lys. Vi har mottatt den himmelske Ånd og funnet den sanne tro. Vi tilber den udelelige Treenighet, for Han har frelst oss.

Preotul: Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prest: Nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

Preotul: Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta; că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele, cele fără de moarte, preacinstitele și de viață făcătoarele Tale Taine. Întărește-ne pe noi întru sfințenia Ta; toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta.

Prest: Må vår munn fylles av Din pris, o Herre, så vi kan lovsynge Din herlighet, for Du har latt oss få del i Dine hellige, guddommelige, udødelige, livgivende mysterier: Bevar oss i Din hellighet så vi hele dagen kan høre Din sannhet.

Credincioșii: Aliluia, aliluia, aliluia.

Troende: Halleluja, halleluja, halleluja.

ECTENIA DE MULȚUMIRE TAKKSIGELSE

Preotul: Drepți, primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos Taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.

Prest: Gi akt, når vi nå har mottatt Kristi guddommelige, hellige, allrene, udødelige, himmelske, livgivende og veldige Mysterier, så la oss verdig takke Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Prest: Frels oss, miskunne Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Prest: Når vi nå har bedt om en dag som er fullkommen, hellig, fredfull og uten synd, så la oss overgi oss selv, hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.

Credincioșii: Ție, Doamne.

Troende: Til Deg, o Herre.

Preotul: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prest: For Du er vår helliggjørelse, og til Deg oppsender vi ære, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

Preotul: Cu pace să ieșim.

Prest: La oss gå i fred.

ÎNTRU NUMELE DOMNULUI I HERRENS NAVN

Credincioșii: Întru numele Domnului.

Troende: I Herrens navn.

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Prest: La oss be til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

RUGĂCIUNEA AMVONULUI AMBONBØNNEN

Preotul: Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Plinirea Bisericii Tale o păzește; sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea Ta; și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, și la tot poporul Tău. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorând de la Tine, Părintele luminilor, și Ție mărire și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prest: Herre, Du som velsigner dem som velsigner Deg og som helliggjør dem som setter sitt håp til Deg. Frels Ditt folk og velsign Din arvedel. Bevar Din Kirkes fylde. Helliggjør dem som elsker skjønnheten i Ditt hus. Forherlig Du dem med Din guddommelige makt og overgi ikke oss som setter vårt håp til Deg. Gi fred til Din verden, til Dine Kirker og Dine prester, til all vår øvrighet og hele Ditt folk. For alle gode gaver og all fullkommenhet skjenkes oss fra det høye, fra Deg, Du himmellysenes Far. Og til Deg oppsender vi ære, takksigelse og tilbedelse, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

FIE NUMELE DOMNULUI VELSIGNET VÆRE HERRENS NAVN

Credincioșii: Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până-n veac. (x3)

Troende: Velsignet være Herrens navn fra nå av og til evig tid. (x3)

Preotul: Domnului să ne rugăm.

Prest: La oss be til Herren.

Credincioșii: Doamne miluiește.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Preotul: Binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al Său Har si cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Prest: Herrens velsignelse være over dere ved Hans nåde og kjærlighet til menneskene, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

OTPUSTUL

Preotul: Slavă Ție, Hristoase Domnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.

Prest: Ære være Deg, Kristus Gud, vårt håp, ære være Deg.

Credincioșii: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacucernice părinte binecuvintează.

Troende: Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter, amen. Herre, miskunne Deg, Herre, miskunne Deg, Herre, miskunne Deg. Høyt velsignede Fader, velsign.

Preotul: Cel ce a înviat din morți (se zice numai duminica), Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților, măriților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfântului (hramul bisericii)N..., ocrotitorul parohiei noastre, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului al cărui Sfânta Liturghie am săvârșit, ale (numele Sfinților zilei), ale căror prăznuire o săvârșim, ale Sfinților și drepților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.

Prest: Må Kristus, vår sanne Gud, som er oppstanden fra de døde, høre forbønnene fra sin allrene Moder, de hellige, ærerike og høylovende apostler, vår far blant de hellige Johannes Krysostomos, erkebiskop av Konstantinopel, hvis Hellige Liturgi vi har feiret i dag og den hellige (dagens helgen), hvis minne vi i dag feirer, Guds hellige og rettferdige forfedre Joakim og Anna og alle de hellige, og miskunne Seg over oss og frelse oss, for Han er god og elsker menneskene.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

Preotul: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Prest: Hør våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, og miskunn Deg over oss.

Credincioșii: Amin.

Troende: Amen.

www.liturghie.net