DEN GUDDOMMELIGE LITURGI
KATEKUMENES LITURGI

Prest: Velsignet er Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds rike, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Troende: Amen.

DEN STORE EKTENI1

1

Prest: La oss be i fred til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: Om fred fra det høye og frelse for våre sjeler, la oss be til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: Om fred for hele verden, velgang for Guds hellige Kirker og om at alle må bli ett, la oss be til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: For dette hellige tempel og for dem som trer inn i det med tro, andakt og gudsfrykt, la oss be til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: For vår høyt velsignede Erkebiskop og Metropolitt Iosif, for det ærverdige presteskapet og diakonaatet i Kristus, for alle stender og hele folket, la oss be til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest:

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: For denne hellige kirke, for dette land, for vårt land Romania, for enhver by og ethvert land og for alle troende som bor der, la oss be til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: For fruktbart vær, om rik høst av markens grøde og om fredelige tider, la oss be til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: For reisende på land, på havet og i luften, for de syke og lidende, for fangene og deres frelse, la oss be til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest:

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest:

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: La oss ihukomme vår allhellige, allrene, høyt velsignede og ærerike herskerinne, Gudføderske og evige jomfru Maria, sammen med alle de hellige.

Troende: Helligste Gudføderske, miskunn Deg over oss.

Prest: La oss overgi oss selv, hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.

Troende: Til Deg, o Herre.

Prest: For Deg tilkommer all herlighet, ære og tilbedelse, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Troende: Amen.

DEN FØRSTE ANTIFON1

1

Troende: Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, nå og alltid og i evighetens evigheter. Amen. Min sjel, lov Herren. Og alt som i meg er, skal love Hans hellige Navn.

DEN LILLE EKTENI

Prest: Atter og atter, la oss be i fred til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: Hjelp oss, frels oss, miskunne Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: La oss ihukomme vår allhellige, allrene, høyt velsignede og ærerike herskerinne, Gudføderske og evige jomfru Maria, sammen med alle de hellige.

Troende: Helligste Gudføderske, miskunn Deg over oss.

Prest: La oss overgi oss selv, hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.

Troende: Til Deg, o Herre.

Prest: For Din er makten og Ditt er riket og kraften og herligheten, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Troende: Amen.

DEN ANDRE ANTIFON1

1

Troende: Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, nå og alltid, og i evighetens evigheter. Amen. O enbårne Sønn og Guds Ord, udødelig, for vår frelse ble kjød av den hellige Gudfødersken og evige jomfru Maria, og som uten å forandres ble menneske: Du ble korsfestet, o Gud Kristus, og med døden trådte Du døden under fot: som en av Den Hellige Treenigheten, tilbedt med Faderen og Den Hellige Ånd, frels oss.

DEN LILLE EKTENI

Prest: Atter og atter, la oss be i fred til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: Hjelp oss, frels oss, miskunne Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: La oss ihukomme vår allhellige, allrene, høyt velsignede og ærerike herskerinne, Gudføderske og evige jomfru Maria, sammen med alle de hellige.

Troende: Helligste Gudføderske, miskunn Deg over oss.

Prest: La oss overgi oss selv, hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.

Troende: Til Deg, o Herre.

Prest: For Du er en god og menneskeelskende Gud, og til Deg oppsender vi ære, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Troende: Amen.

DEN TREDJE ANTIFON1

1

1

1

Troende: Kom oss i hu, Herre, når Du kommer i Ditt rike! Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver alt slags vondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere da, for stor er den lønn dere hari himmelen.

DEN LILLE INNGANG

Prest: Visdom! Gi akt!1

1

KOM LA OSS TILBE1

1

Prest: La oss be til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: For Du er hellig, vår Gud, og til Deg oppsender vi ære, til Faderen, til Sønnen og til den Hellige Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Troende: Amen.

HELLIGE GUD1

1

Troende: Hellige Gud, hellige Sterke, hellige Udødelige, miskunne Deg over oss.

Troende: Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter. Amen.

Troende: Hellge Udødelige, miskunne Deg over oss.

1

1

Troende:

EPISTELEN

Prest: La oss være oppmerksomme! Fred være med dere alle!

Forleser: Og til din ånd. [Her følger lesningen av prokimenen fra Epistelen.]

Prest: Visdom!

Forleser: Lesning fra (her følger nummer, navn og forfatter av Epistelen eller “Apostlenes gjerninger”)!

Prest: La oss være oppmerksomme!

Forleser: [Leser dagens epistel.]

Prest: Fred være med deg.

HALLELUJA

Troende: Halleluja, halleluja, halleluja.

EVANGELIET

Prest: Visdom! Gi akt! Fred være med dere alle.

Troende: Og til din ånd.

Prest: Lesning fra det hellige Evangelium etter (evangelistens navn).

ÆRE VÆRE DEG, HERRE

Troende: Ære være Deg, Herre, ære være Deg.

Prest: La oss være oppmerksomme!

Prest: [Her følger lesningen fra det Hellige Evangeliet.]

Troende: Ære være Deg, Herre, ære være Deg.

Prest: [Preken.]

Prest: La oss si av hele vår sjel og av all vår forstand, la oss si.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: Allmektige Herre, våre fedres Gud, vi ber Deg: hør oss og miskunne Deg over oss.

Troende: Herre, miskunne Deg.

DE TROENDES LITURGI
DEN INNSTENDIGE EKTENI

Prest:

Troende: Herre, miskunne Deg. (3x)

Prest: La oss videre be for vår høyt velsignede Erkebiskop og Metropolitt Iosif og for alle våre brødre i Kristus.

Troende: Herre, miskunne Deg. (3x)

Prest: La oss videre be for vår konge Harald og hans hus, for all vår øvrighet og forsvar, slik at vi kan leve i fred og stillhet, i all fromhet og renhet.

Troende: Herre, miskunne Deg. (3x)

Prest: La oss videre be for våre brødre: prester, diakoner, munker, og alle andre stender, og for våre brødre i Kristus.

Troende: Herre, miskunne Deg. (3x)

Prest: La oss videre be for de salige og minneverdige hellige ortodokse patriarker, for grunnleggerne av dette hellige tempel og for alle hensovnede fedre, brødre og søstre og for alle rettroende kristne som hviler her og alle steder.

Troende: Herre, miskunne Deg. (3x)

Prest:

Troende: Herre, miskunne Deg. (3x)

Prest:

Troende: Herre, miskunne Deg. (3x)

Prest:

Troende: Amen.

EKTENI FOR DE HENSOVNEDE

Prest:

Troende: Herre, miskunne Deg. (3x)

Prest:

Troende: Gi det, o Herre, Herre, miskunne Deg!

Prest: Alle ånders og alt kjøds Gud, Du som har overvunnet døden og beseiret djevelen og gitt Din verden liv; Herre, gi Du selv Dine hensovnede tjeneres sjeler hvile på lysets, salighetens og fredens sted der det ikke lenger finnes sykdom, sukk og sorg.

Troende:

Prest: For Du er oppstandelsen og livet og hvilen for Dine hensovnede tjenere, o Kristus, vår Gud, og til Deg oppsender vi ære, sammen med Din evige Fader og Din allhellige og gode og livgivende Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Troende: Amen.

Prest:

Troende:

EKTENI FOR KATEKUMENE

Prest: Katekumener, be til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: Troende, la oss be for katekumene: At Herren må miskunne Seg over dem.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: At Han må opplyse dem med sannhetens ord.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: At Han må åpne rettferdighetens Evagelium for dem.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: At Han må forene dem med Sin hellige, katolske og apostoliske Kirke.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: Frels dem, miskunn Deg over dem, beskytt og bevar dem, o Gud, ved Din nåde.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: Katekumener, bøy deres hoder for Herren.

Troende: Til Deg, o Herre.

Prest: Slik at også de sammen med oss får lovprise Ditt ærverdige og majestetiske navn, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Troende: Amen.

Prest:

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: Hjelp oss, frels oss, miskunne Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: ]

Prest: For Deg tilkommer all herlighet, ære og tilbedelse, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Troende: Amen.

Prest: Atter og atter, la oss be i fred til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: Hjelp oss, frels oss, miskunne Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: ]

Prest:

Troende: Amen.

KJERUBHYMNEN1

1

Troende: Vi som nå hemmelighetsfullt forestiller kjerubene og som synger den trefoldige hellige lovsangen for den livgivende Treenighet, la oss nå legge bort alle dette livets bekymringer!

DEN STORE INNGANG

Prest: Må Herren, vår Gud, komme i hu i sitt rike vår høyt velsignede Erkebiskop Iosif.1

1

Troende: Amen.

Prest:

Troende: Amen.

Prest: Må Herren, vår Gud, komme i hu i sitt rike de høyt velsignede metropolitter, erkebiskoper og biskoper, hele presteskapet og munkestanden og kirkens tjenere.

Troende: Amen.

Prest:

Troende: Amen.

Prest:

Troende: Amen.

Prest:

Troende: Amen.

Prest:

Troende: Amen.

Prest:

Troende: Amen.

Prest: 1

1

Troende: Amen.

Troende: Slik at vi kan motta verdens Konge, som usynlig bæres inn på engleskarenes lanser. Hellulja, halleluja, halleluja.

Prest: La oss fullende vår bønn til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: For de frembårede dyrebare Gaver, la oss be til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: For dette hellige tempel og for dem som trer inn i det med tro, andakt og gudsfrykt, la oss be til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest:

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest:

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: Om en dag som er fullkommen, hellig, fredfull og uten synd, la oss bønnfalle Herren.

Troende: Gi det, o Herre.

Prest: Om en fredens engel, en trofast veileder, en beskytter av vår sjel og legeme, la oss bønnfalle Herren.

Troende: Gi det, o Herre.

Prest: Om tilgivelse og forlatelse for våre synder og overtredelser, la oss bønnfalle Herren.

Troende: Gi det, o Herre.

Prest: Om det som er godt og gagnlig for våre sjeler og om fred for verden, la oss bønnfalle Herren.

Troende: Gi det, o Herre.

Prest: Om at vi må få avslutte resten av våre liv i fred og botferdighet, la oss bønnfalle Herren.

Troende: Gi det, o Herre.

Prest: Om at vi må få en kristen slutt på våre liv, fri for smerte og skam, men fylt av fred, og om at vi må få avlegge et godt regnskap for Kristi veldige domstol, la oss bønnfalle Herren.

Troende: Gi det, o Herre.

Prest: La oss ihukomme vår allhellige, allrene, høyt velsignede og ærerike herskerinne, Gudføderske og evige jomfru Maria, sammen med alle de hellige.

Troende: Helligste Gudføderske, miskunn Deg over oss.

Prest: La oss overgi oss selv, hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.

Troende: Til Deg, o Herre.

Prest: Ved Din enbårne Sønns miskunn, som er velsignet sammen med Deg og Din allhellige, gode og livgivende Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Troende: Amen.

FREDSHILSENEN

Prest: Fred være med dere alle.

Troende: Og til din ånd.

Prest: La oss elske hverandre slik at vi i enhet kan bekjenne:

Troende: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, den vesensene og udelelige Treenigheten.

Prest: Dørene, dørene! La oss vi visdom være oppmerksomme!

TROSBEKJENNELSEN1

1

Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, Skaper av himmel og jord, av alt synlig og usynlig.

Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider: Lys av Lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved Ham er alt blitt til;

For oss mennesker og for vår frelses skyld kom Han ned fra himlene og ble kjød av Den Hellige Ånd og Jomfru Maria og ble menneske;

Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet;

Og stod opp igjen på tredje dagen ifølge Skriftene;

Og fór opp til himlene og sitter ved Faderens høyre hånd;

Og skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og Hans rike skal være uten ende.

Og på Den Hellige Ånd, som er Herre og Livgiver, som utgår fra Faderen, og som tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som talte ved profetene.

Og på én hellig, katolsk og apostolisk Kirke,

Jeg bekjenner til én dåp til syndenes forlatelse,

Jeg forventer de dødes oppstandelse;

Og livet i den kommende verden. Amen.

Prest: La oss stå aktsomt, la oss stå i frykt og la oss være oppmerksomme slik at vi i fred kan frembære det hellige Offer.

Troende: Fredens miskunn, lovprisningsoffer.

Prest: Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud Faders kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!

Troende: Og med din ånd.

Prest: La oss oppløfte våre hjerter!

Troende: Vi løfter dem til Herren.

Prest: La oss takke Herren!

Troende: Verdig og rett det er å tilbe Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, den vesensene og udelelige Treenighet.

Prest: Syngende, jublende, ropende og forkynnende denne seierssangen:

Troende: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot! Himlene og jorden er fulle av Din herlighet. Hosianna i det høyeste! Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste!

Prest: Ta, et, dette er mitt legeme som brytes for dere til syndenes forlatelse.

Troende: Amen, amen.

Prest: Drikk alle av den, dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for dere og for de mange til syndenes forlatelse.

Troende: Ditt av Ditt eget frembærer vi for Deg på alles vegne og for alle.

VI PRISER DEG

Troende: Vi priser Deg, vi velsigner Deg, vi takker Deg, Herre, og tilber Deg, vår Gud.

Prest: Og gjør dette brødet til Ditt Kristi dyrebare Legeme.

Troende: Amen.

Prest: Og det som er i denne kalken til Ditt Kristi dyrebare Blod.

Troende: Amen.

Prest: Idet Du forvandler dem ved Din Hellige Ånd.

Troende: Amen. Amen. Amen.

Prest: Slik at de for dem som tar del i dem, må bli til sjelens edruelighet, syndenes forlatelse, Den Hellige Ånds samfunn, himmelrikets fylde, frimodighet overfor Deg, og ikke til dom og fortapelse. Videre frembærer vi dette åndelige offer for dem som har sovnet inn i troen: forfedrene, fedrene, patriarkene, profetene, apostlene, forkynnerne, evangelistene, martyrene, bekjennerne, asketene og for enhver rettskaffen sjel som har sovnet inn i troen.

Prest: Og særlig for vår allhellige, allrene, høyt velsignede og ærerike herskerinne, Gudfødersken og evige jomfru Maria.

1

1

Troende: I sannhet er det verdig å prise deg salig, du Gudføderske, du evig salige og i alt rene og Moder til vår Gud. Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer, du som urørt fødte Gud Ordet, sanne Gudføderske, deg høylover vi.

Prest: Fremfor alt kom i hu, Herre, vår Erkebiskop og Metropolitt Serafim: gi Du dem for Dine hellige Kirkers skyld å få leve i fred, trygghet, ærbarhet og ved god helbred, idet de forvalter Ditt sanne ord rett i mange år.

FOR ALLE OG ENHVER

Troende: For alle og enhver.

Prest: Og gi oss med én røst og ett hjerte å høylove og lovsynge Ditt ærefulle og majestetiske navn, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Troende: Amen.

Prest: Vår store Gud og Frelser Jesu Kristi miskunn være med dere alle.

Troende: Og med din ånd.

Prest: I det vi ihukommer alle de hellige, la oss atter og atter be i fred til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: For de frembårede og helliggjorte dyrebare gaver, la oss be til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: Om at vår Gud som elsker menneskene, må motta dem på sitt hellige, himmelske og åndelige alter til duften av åndelig vellukt og nedsende den guddommelige nåde og Den Hellige Ånds gave til oss, la oss be til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: Om at vi må befris fra all sort, vrede, fare og nød, la oss be til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: Hjelp oss, frels oss, miskunne Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: Om en dag som er fullkommen, hellig, fredfull og uten synd, la oss bønnfalle Herren.

Troende: Gi det, o Herre.

Prest: Om en fredens engel, en trofast veileder, en beskytter av vår sjel og legeme, la oss bønnfalle Herren.

Troende: Gi det, o Herre.

Prest: Om tilgivelse og forlatelse for våre synder og overtredelser, la oss bønnfalle Herren.

Troende: Gi det, o Herre.

Prest: Om det som er godt og gagnlig for våre sjeler og om fred for verden, la oss bønnfalle Herren.

Troende: Gi det, o Herre.

Prest: Om at vi må få avslutte resten av våre liv i fred og botferdighet, la oss bønnfalle Herren.

Troende: Gi det, o Herre.

Prest: Om at vi må få en kristen slutt på våre liv, fri for smerte og skam, men fylt av fred, og om at vi må få avlegge et godt regnskap for Kristi veldige domstol, la oss bønnfalle Herren.

Troende: Gi det, o Herre.

Prest: Når vi nå har bedt om enhet i troen og samfunn med Den Hellige Ånd, la oss overgi oss selv, hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.

Troende: Til Deg, o Herre.

Prest: Og verdige oss, o Herre, til frimodig og uten fordømmelse å driste oss til å påkalle Deg, himmelske Gud Fader, og si:

FADER VÅR1

1

Troende: Fader vår, Du som er i himlene, helliget vorde Ditt navn, komme Ditt rike, skje Din vilje, som i himmelen, så òg på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi òg forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.

Prest: For Ditt er riket og makten og æren, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Troende: Amen.

Prest: Fred være med dere alle!

Troende: Og til din ånd.

Prest: La oss bøye våre hoder for Herren.

Troende: Til Deg, o Herre.

Prest: Ved Din enbårne Sønns nåde, barmhjertighet og kjærlighet til menneskene, som sammen med Deg er velsignet, sammen med Din allhellige, gode og livgivende Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Troende: Amen.

Prest: La oss være oppmerksomme, hellige, for de hellige!

ÉN ER HELLIG

Troende: Én er Hellig, Én er Herre, Jesus Krist, til Gud Faders ære. Amen.

DEN HELLIGE NATTVERD

Prest: Tre frem med gudsfrykt, tro og kjærlighet!

VELSIGNET ER HAN

Troende: Velsignet er Han som kommer i Herrens navn. Herren er Gud og har vist Seg for oss.

Prest: Videre tror jeg at dette er Ditt aller reneste Legeme og at dette er selve Ditt dyrebare Blod. Derfor ber jeg Deg: Forbarm Deg over meg og tilgi meg alle mine synder, frivillige og ufrivillige, i ord eller gjerninger, bevisste eller ubevisste.

Prest: Og verdige meg til å ta del i Dine aller reneste mysterier, ikke til fordømmelse, men til syndenes forlatelse og evig liv. Amen.

Prest: Ta imot meg i dag, Guds Sønn, som deltager i Din mystiske nattverd. For jeg vil ikke forråde Din hemmelighet for Dine fiender, ikke heller vil jeg kysse Deg slik som Judas, men som røveren bekjenner jeg Deg: “Kom meg i hu, o Herre, i Ditt rike.”

Prest: La ikke deltagelsen i Dine hellige mysterier bli meg til dom og fortapelse, men til helbredelse for sjel og legeme. Amen.

KRISTI LEGEME

Troende: Motta Kristi Legeme, drikk av udødelighetens kilde. Halleluja, halleluja, halleluja.

Prest: Frels, o Herre, Ditt folk og velsign Din arvedel.

VI HAR SETT LYSET

Troende: Vi har sett det sanne lys. Vi har mottatt den himmelske Ånd og funnet den sanne tro. Vi tilber den udelelige Treenighet, for Han har frelst oss.

Prest: Nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Troende: Amen.

Prest: Må vår munn fylles av Din pris, o Herre, så vi kan lovsynge Din herlighet, for Du har latt oss få del i Dine hellige, guddommelige, udødelige, livgivende mysterier: Bevar oss i Din hellighet så vi hele dagen kan høre Din sannhet.

Troende: Halleluja, halleluja, halleluja.

TAKKSIGELSE

Prest: Gi akt, når vi nå har mottatt Kristi guddommelige, hellige, allrene, udødelige, himmelske, livgivende og veldige Mysterier, så la oss verdig takke Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: Frels oss, miskunne Deg over oss og bevar oss, o Gud, ved Din nåde.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: Når vi nå har bedt om en dag som er fullkommen, hellig, fredfull og uten synd, så la oss overgi oss selv, hverandre og hele vårt liv til Kristus, vår Gud.

Troende: Til Deg, o Herre.

Prest: For Du er vår helliggjørelse, og til Deg oppsender vi ære, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Troende: Amen.

Prest: La oss gå i fred.

I HERRENS NAVN

Troende: I Herrens navn.

Prest: La oss be til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

AMBONBØNNEN

Prest: Herre, Du som velsigner dem som velsigner Deg og som helliggjør dem som setter sitt håp til Deg. Frels Ditt folk og velsign Din arvedel. Bevar Din Kirkes fylde. Helliggjør dem som elsker skjønnheten i Ditt hus. Forherlig Du dem med Din guddommelige makt og overgi ikke oss som setter vårt håp til Deg. Gi fred til Din verden, til Dine Kirker og Dine prester, til all vår øvrighet og hele Ditt folk. For alle gode gaver og all fullkommenhet skjenkes oss fra det høye, fra Deg, Du himmellysenes Far. Og til Deg oppsender vi ære, takksigelse og tilbedelse, Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Troende: Amen.

VELSIGNET VÆRE HERRENS NAVN

Troende: Velsignet være Herrens navn fra nå av og til evig tid. (x3)

Prest: La oss be til Herren.

Troende: Herre, miskunne Deg.

Prest: Herrens velsignelse være over dere ved Hans nåde og kjærlighet til menneskene, nå og alltid og i evighetenes evigheter.

Troende: Amen.

Prest: Ære være Deg, Kristus Gud, vårt håp, ære være Deg.

Troende: Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, nå og alltid og i evighetenes evigheter, amen. Herre, miskunne Deg, Herre, miskunne Deg, Herre, miskunne Deg. Høyt velsignede Fader, velsign.

Prest: Må Kristus, vår sanne Gud, som er oppstanden fra de døde, høre forbønnene fra sin allrene Moder, de hellige, ærerike og høylovende apostler, vår far blant de hellige Johannes Krysostomos, erkebiskop av Konstantinopel, hvis Hellige Liturgi vi har feiret i dag og den hellige (dagens helgen), hvis minne vi i dag feirer, Guds hellige og rettferdige forfedre Joakim og Anna og alle de hellige, og miskunne Seg over oss og frelse oss, for Han er god og elsker menneskene.

Troende: Amen.

Prest: Hør våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, og miskunn Deg over oss.

Troende: Amen.

www.liturghie.net